Onze geschiedenis

Vereniging Dit Koningskind is opgericht in 1973 ter ondersteuning van gereformeerde mensen met een beperking, hun ouders en vrienden. Ten tijde van de oprichting waren er geen of nauwelijks christelijke zorgvoorzieningen voorhanden en werd al snel een aantal gezinsvervangende tehuizen gestart. Hierdoor werd het oprichten van een speciale stichting noodzakelijk. In 1974 zijn de vereniging en de stichting van elkaar losgekoppeld. Vanaf dat moment werkte vereniging Dit Koningskind als belangenorganisatie en de stichting voor de exploitatie van de woonvoorzieningen. Deze stichting draagt sinds 2002 de naam Sprank.

Identiteitsgebonden vraagstukken
In de jaren na de oprichting heeft Dit Koningskind zich als belangenorganisatie vooral ook ingezet om voorlichting te geven over beperkingen en het leven met een beperking. Eind vorige eeuw is veel energie gestoken in het agenderen van knelpunten op de politieke agenda in Den Haag.

In de loop van de tijd ontstonden veel andere belangenorganisaties die zich hier ook voor inzetten en is het verkrijgen van informatie makkelijker geworden door het gebruik van internet en social media. Het accent van de werkzaamheden verschoof hierdoor. Dit Koningskind ging zich met name inzetten om christenen op weg te helpen bij identiteitsgebonden vraagstukken rondom leven met een beperking. Tevens vroeg de organisatie aandacht voor integratie van mensen met een beperking in kerkelijke gemeenten door niet alleen te spreken over beperkingen maar juist ook over talenten van mensen met een beperking.

Individualisering
Dit denken over leven met een handicap werd opnieuw aangescherpt toen begin van dit decennium allerhande veranderingen werden doorgevoerd in ‘zorgland’. Niet alle door de overheid geleverde zorg is gebleven waardoor mensen afhankelijker werden van sociale verbanden. Tegelijk schrijdt het proces van individualisering (in maatschappij én kerk) voort waardoor o.a. juist mensen met een beperking extra risico lopen om buiten de boot te vallen. Het belang van een goed netwerk en een goede plek in de kerk groeide hierdoor.

Gemeenschap waar ieders plek noodzakelijk en waardevol is
Waar we eerder in gebrokenheid om een koningskind heen stonden, vragen we nu vooral aandacht voor de vraag hoe mensen samen een gemeenschap kunnen vormen waarin ieders plek als noodzakelijk en waardevol wordt gezien; onafhankelijk van de kwaliteiten of beperkingen die mensen hebben. Dit Koningskind wil met haar expertise daarbij ondersteuner, inspirator en motivator zijn. Zowel richting mensen met een beperking en hun verwanten als richting de verbanden waarvan zij deel uitmaken.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan