Terug

Algemene ledenvergadering (online)

16-11-2023 17:00 - 17:30 uur

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van harte uit voor de online ledenvergadering op D.V. donderdag 16 november a.s. vanaf 17.00 uur.

In deze ledenvergadering komen het jaarplan 2024 en de begroting 2024 aan de orde. Daarnaast vindt een bestuursverkiezing plaats. Er wordt dit jaar tussentijds trapsgewijs afgetreden om de bestuurssamenstelling te waarborgen. De zittende bestuursleden Johan Witmer en Roel Meijer stellen zich herkiesbaar voor een periode van 4 jaar.

Let op: dit jaar is de algemene ledenvergadering volledig online. Wil je graag deelnemen maar ben je niet zo technisch? Neem dan contact met ons op, dan denken wij graag met je mee!

 

Details

Datum

16 nov 2023

Tijd

17:00 - 17:30 uur

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan